realestate 2018-02-06T13:34:50+00:00

מקרקעין - נדל"ן

משרדנו מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים רבים בענף הנדל"ן, ומייצג אותם במגוון עסקאות מקרקעין מורכבות ופרויקטים בתחום הנדל"ן, כמו גם בעסקאות מכר פשוטות של דירות ונכסים מניבים. משרדנו דוגל במעורבות גבוהה בעיצובן המסחרי של העסקאות המטופלות על ידו, ומלווה את לקוחותיו בכל שלבי העסקה, החל משלב תכנון העסקה והפרויקט, דרך שלב ההשבחה והרישוי, המימון ורכישת הקרקע, ועד להשלמת העסקה ורישום הזכויות, והכל תוך שילוב מתמיד של מקצועיות רבה עם מציאת פתרונות מהירים ויצירתיים לעשייה מהירה ויעילה של עסקאות, ולהתגברות על כל מכשול המתגלה או עלול להתגלות משלב המשא ומתן ועד להשלמת הפרויקט.

משרדנו ניסיון מצטבר והתמחות בבדיקת היבטי המס ותכנונו בעסקאות המקרקעין השונות, כגון:

מס שבח מקרקעין, מס רכישה של דירות מגורים, והשגת פטורים

מס שבח ומס רכישה במכירת נדל"ן עסקי (תעשיה, מסחר)

מיסוי עסקאות מורכבות כגון: קומבינציה, עסקת תמורות, קבוצות רכישה

רישומן של זכויות ופעולות, וכן רישום בתים משותפים (מגורים, מסחר, משרדים וחניונים)

טיפול בהפחתת מיסים וחיובים מוניציפאליים, כגון: ארנונה, היטל השבחה, היטלי בנייה

בקשות לפטור ו/או להפחתת שומות דמי הסכמה, דמי היתר, דמי היוון ודמי חכירה

הליכי הפקעת מקרקעין ותביעות פיצוי בגין הפקעה

הליכי איחוד וחלוקה (פרצלציה)

מיסי שבח ורכישה במכירת נחלות וקרקעות חקלאיות

עוד תמצאו אצלנו במשרד

פינוי שוכר | תוספות בנייה | ליקויי בנייה | קניית דירה | עסקאות קומבינציה | קבוצת רכישה | חוזה מקרקעין | חוזי בנייה | הערת אזהרה במקרקעין | הסכם שכירות | תמא 38 | בתים משותפים | דייר מוגן | דיור מוגן | דמי מפתח | היטל השבחה | הפקעות מקרקעין | הפרשת קרקעות | זכויות בנייה | חריגות בנייה | ליווי פרויקטים | מס רכישה | פולשים למקרקעין | סכסוכי שכנים | עסקאות פינוי בינוי | מכירת דירה | רישום בטאבו |  מיסוי מקרקעין | שינוי יעוד | תכנון ובנייה | דיני מושבים | מכירת שטח | רישום קבלנים |  אישור בנייה | מס שבח | קניית שטח

פנייה מהירה פנייה מהירה פנייה מהירה